2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

 

 

Αλβανική άδειας οδήγησης σε Ελληνική
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

  • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής (τουλάχιστον 185 μέρες σε ισχύ)
  • Φωτοτυπία αλβανικής άδειας οδήγησης
  • Α.Μ.Κ.Α. 
  • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  • Πιστοποιητικά Οφθαλμίατρου και Παθολόγου