2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

 

 

Άδεια Οδήγησης νέου τύπου
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης