2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

 

 

Αρχική Έκδοση
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

  • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή (cd από φωτογραφείο)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)
 
 
 
 
Ανανέωση

 

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

  • Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή (cd από φωτογραφείο)
  • Φωτοτυπία της υπάρχουσας κάρτας. Αν όμως έχει λήξει τότε πρέπει να προσκομισθεί η πρωτότυπη.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)