2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image
 
Έλεγχοι Μοτοσυκλέτας


 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Κάθε φορά πριν ξεκινήσουμε με την μοτοσικλέτα μας θα πρέπει να έχουμε μαζί μας τα εξής έγγραφα:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 
  • Άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
  • Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας και επικολλημένο το ειδικό σήμα του τρέχοντος έτους σε εμφανές σημείο 
  • KTEO

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

 

 

     
     
 
 
Έλεγχοι Αυτοκινήτου


 

Πριν επιβιβασθεί κάθε οδηγός στο αυτοκίνητο του θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει κάποιους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις ώστε να κινηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση, διευκολύνουμε τον μαθητή μας χωρίζουμε τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις αυτές σε:
1. Περιμετρικός έλεγχος
2. Έλεγχος εξοπλισμού
3. Τεχνικός έλεγχος (στο χώρο επιβατών)

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ