2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Όλες τις Μοτοσικλέτες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Είκοσι μία (21) ώρες Κ.Ο.Κ. και έντεκα (11) ώρες ΜΟΤΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δεκατέσσερεις (14) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

 
 
 
Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Όλες τις Μοτοσικλέτες


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

​​​​​​​ 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

​​​​​​​ Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

​​​​​​​ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

​​​​​​​ Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

​​​​​​​ Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Έντεκα (11) ώρες
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δώδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

 
 
Αν έχεις δίπλωμα ΑΜ ή Α1 ή Α2
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Όλες τις Μοτοσικλέτες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

​​​​​​​ 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

​​​​​​​ Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

​​​​​​​ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

​​​​​​​ Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

​​​​​​​ Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Επτά (7) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά