2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

 

 

Αρχική Χορήγηση
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)
 • Τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για αλλοδαπούς
 • Α.Μ.Κ.Α. 
 • Πιστοποιητικά Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου
 
 
 
 
Ανανέωση

 

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

 • Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)
 • Ειδική άδεια ταξί και φωτοτυπία αυτής
 • Πιστοποιητικά Οφθαλμίατρου, Παθολόγου και Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου
 
 
Κλοπή ή Απώλεια
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)