2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

Προσθήκη Κωδικού (121)
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα είκοσι επτά (27) έτη
Κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Δίκυκλα: μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps) ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο χειροκίνητο ή στο αυτόματο κιβώτιο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής 
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Πέντε (5) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά