2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
Search Close
hero image

 

 

 

Φθορά
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

  • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής 
  • Άδεια οδήγησης