2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

 

 

C, CE, D, DE (ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΑ 5ΕΤΗ)
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

 • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 
 
 
 
Από 65 έως 80 ετών (Μέγιστη ισχύς τα 3ετη)

 

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 

 • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 
 
Άνω των 80ετών (Μέγιστη ισχύς τα 2ετη)
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • ΑΜΚΑ
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου, Παθολόγου, Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου και Ωτορινολαρυγγολόγου