2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (20) έτηΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Είκοσι μία (21) ώρες Κ.Ο.Κ. και έντεκα (11) ώρες ΜΟΤΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δεκατέσσερεις (14) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

 
 
 
Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (20) έτηΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

​​​​​​​ 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

​​​​​​​ Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

​​​​​​​ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

​​​​​​​ Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

​​​​​​​ Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Έντεκα (11) ώρες
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δώδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

 
 
Αν έχεις δίπλωμα ΑΜ ή Α1
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (20) έτηΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

 ΑΦΜ & ΑΜΚΑ

​​​​​​​ 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

​​​​​​​ Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 

​​​​​​​ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

​​​​​​​ Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

​​​​​​​ Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

​​​​​​​ Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Επτά (7) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά