2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image
Μεταβίβαση οχήματος

 

ΠΩΛΗΤΗΣ
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Άδεια κυκλοφορίας και φωτοτυπία αυτής (χωρίς παρακράτηση)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ (Κ.Τ.Ε.Ο) και φωτοτυπία αυτού
 
 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Φ.Μ
 • Τέλη μεταβίβασης ανάλογα με τα κυβικά
 
 
 

 

Μεταβίβαση οχήματος λόγω κληρονομιάς

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Δήλωση φόρου κληρονομιάς
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ (Κ.Τ.Ε.Ο) και φωτοτυπία αυτού
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Παράβολο 75€ (κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας)
 
 
Άρση παρακράτησης
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Άδεια κυκλοφορίας και φωτοτυπία αυτής
 • Υπεύθυνη δήλωση από την αντιπροσωπεία ότι έχετε εξοφλήσει
 • Φωτοτυπία το Φ.Ε.Κ. της αντιπροσωπείας που να φαίνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Βιβλιάριο μεταβολών (εάν πρόκειται για φορτηγό)
 
 
 
 
Αντίγραφο άδειας
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 
 
 
 
Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Άδεια κυκλοφορίας και φωτοτυπία αυτής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Βεβαίωση από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των πινακίδων κυκλοφορίας σας
 • Αν έχει χαθεί η μία από τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας, τότε θα πρέπει να κατατεθεί και η υπάρχουσα.
 • Κατάθεση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.
 
 
 
 
ΚΤΕΟ
ΚΤΕΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης