2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com

 

Κατηγορία ΑΜ
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοποδήλατο: Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο: Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:
Α. Κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)
Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
31 των 45 λεπτών

(Αν έχετε άλλο δίπλωμα 11 των 45 λεπτών)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
14 των 45 λεπτων

(Αν έχετε άλλο δίπλωμα 12 των 45 λεπτών)
 
 
 
Κατηγορία Α1


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Δίκυκλα: μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps) ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο χειροκίνητο ή στο αυτόματο κιβώτιο.
Τρίκυκλα: Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW(20,12ps)

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου) 31 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

Δεν απαιτούνται αν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο) τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.

Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών.
 
 
Κατηγορία Α2
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου), 31 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

Δεν απαιτούνται αν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο) ή Α1 (125) τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.

Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών.
 
 
 
Κατηγορία Α
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Όλες τις Μοτοσικλέτες

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου), 31 των 45 λεπτών (αν είναι το πρώτο σας δίπλωμα)

Δεν απαιτούνται αν είστε κάτοχος διπλώματος ΑΜ ή Α1 ή Α2
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο), Α1 (125) ή Α2 τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.

Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών
 
 
 

 

 

Κατηγορία ΑΜ (με δίπλωμα αυτοκινήτου)
 
 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοποδήλατο: Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο: Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:
Α. Κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)
Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
12 των 45 λεπτων
 
 
Κατηγορία Α1 (με δίπλωμα αυτοκινήτου)

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Δίκυκλα: μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps) ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο χειροκίνητο ή στο αυτόματο κιβώτιο.
Τρίκυκλα: Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW(20,12ps)

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου) 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών 
 
 
Κατηγορία Α2 (με δίπλωμα αυτοκινήτου)
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών
 
 
 
Κατηγορία Α (με δίπλωμα αυτοκινήτου)
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Όλες τις Μοτοσικλέτες

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:
 • ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
 • Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
11 των 45 λεπτών (αν είστε κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου)
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών