2107709578 6976032940 Δημοκρατίας 14, Ζωγράφου citydrivegr@gmail.com
hero image

 

Αν είναι το πρώτο σου δίπλωμα
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαέξι (16) έτη


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Μοτοποδήλατο: Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο: Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:
Α. Κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)
Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής 
  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020
  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028
  Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061
  Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037
  Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Είκοσι μία (21) ώρες Κ.Ο.Κ. και έντεκα (11) ώρες ΜΟΤΟ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δεκατέσσερεις (14) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

 
 
 
Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου
 
 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Μοτοποδήλατο: Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο: Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h και έχουν κινητήρα:
Α. Κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα)
Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  ΑΦΜ & ΑΜΚΑ
  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής 
  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

  Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Έντεκα (11) ώρες 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Δώδεκα (12) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά